< ZURÜCK <BACK

update: 22.08.2014
@ Finsterwalde airport (former soviet air base)
C-160D 51+00
! N E W !
51+00  C-160D Transall  Luftwaffe,
c/n D137, used as instructional airframe,
Reinhart Losch 22.08.2014
C-160D 51+00
! N E W !
51+00  C-160D Transall  Luftwaffe, ex LTG 62,
c/n D137, used as instructional airframe,
Reinhart Losch 22.08.2014


@ Finsterwalde airfield
D-EWMJ
D-EWMJ Zlin 42MU  private,
c/n 0020, ex DDR-WMJ,
Sven Richter 04.07.2009
D-EWRV
D-EWRV  PZL-104 Wilga 35  Aeroclub Finsterwalde,
c/n 118400, ex DDR-WRV
Reinhart Losch 30.03.2008
D-EWEJ
D-EWEJ  Zlin 226MS  Aeroclub Finsterwalde,
c/n 243,
Reinhart Losch 30.03.2008
D-EIGF
D-EIGF  Socata GY-80 Horizon 180  private,
c/n 248,
Reinhart Losch 30.03.2008
D-EWEJ
D-EWEJ  Zlin 226MS  Aeroclub Finsterwalde,
c/n 243,
Dirk Peisker 18.05.1997


SKYBIRD
- GERMAN AIRFIELDS

(c) 2000-2014 SKYBIRD Pro Luftfahrt e.V.


< ZURÜCK <BACK