< ZURÜCK <BACK

update: 28.07.2010
@ Gahlenz (near Oederan)
2x M-18
D-FSBB and D-FSBC  PZL M-18A Dromader  FSB,
start your engines!,
Dirk Peisker 27.07.2010
Gahlenz
Gahlenz airfield overview,
Dirk Peisker 27.07.2010
D-FSBB
D-FSBB  PZL M-18A Dromader  FSB,
c/n 1Z022-25, ex EC-FDU,
departure to Schoenerstadt,
Dirk Peisker 27.07.2010
D-FSBC
D-FSBC  PZL M-18A Dromader  FSB,
c/n 1Z022-17, ex EC-FDP,
pilot Ernst Kaiser,
Dirk Peisker 27.07.2010
D-FSBC
D-FSBC  PZL M-18A Dromader  FSB,
c/n 1Z022-17, ex EC-FDP,
in the backround the castle "Augustusburg",
Dirk Peisker 27.07.2010
D-FSBC
D-FSBC  PZL M-18A Dromader  FSB,
c/n 1Z022-17, ex EC-FDP,
take-off,
Dirk Peisker 27.07.2010
D-FSBC
D-FSBC  PZL M-18A Dromader  FSB,
c/n 1Z022-17, ex EC-FDP,
take-off,
Dirk Peisker 27.07.2010
D-FSBC
D-FSBC  PZL M-18A Dromader  FSB,
c/n 1Z022-17, ex EC-FDP,
dropping the chalk,
Dirk Peisker 27.07.2010
D-FSBC D-FSBC  PZL M-18A Dromader  FSB,
c/n 1Z022-17, ex EC-FDP
dropping the chalk,
Dirk Peisker 27.07.2010
D-FSBC
D-FSBC  PZL M-18A Dromader  FSB,
c/n 1Z022-17, ex EC-FDP,
turning for final approach,
Dirk Peisker 27.07.2010
D-FSBC D-FSBC  PZL M-18A Dromader  FSB,
c/n 1Z022-17, ex EC-FDP,
final approach,
Dirk Peisker 27.07.2010
D-FSBC
D-FSBC  PZL M-18A Dromader  FSB,
c/n 1Z022-17, ex EC-FDP
after landings - short break and checks,
Dirk Peisker 27.07.2010
D-FSBB
D-FSBB  PZL M-18A Dromader  FSB,
c/n 1Z022-25, ex EC-FDU,
Sven Richter 22.07.2010


SKYBIRD
- CENTRAL GERMANY

(c) 2000-2010 SKYBIRD Pro Luftfahrt e.V.

< ZURÜCK <BACK